Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Strona główna

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (PTBK) zostało założone w 1998 roku.

Podstawowe cele statutowe PTBK, to:

  • działalność na rzecz rozwoju badań kanadyjskich we wszystkich dyscyplinach naukowych
  • upowszechnianie nauki i wiedzy o Kanadzie
  • rozwijanie kontaktów bezpośrednich osób i środowisk akademickich zajmujących się badaniami w zakresie kanadystyki oraz osób zainteresowanych wszelkimi formami pogłębiania i promocji wiedzy o Kanadzie

Aktualnie PTBK liczy ponad dziewięćdziesięciu członków w kraju i za granicą. Są to przede wszystkim naukowcy i studenci zajmujący się problematyką kanadyjską, ale zapraszamy do wstąpienia do PTBK wszystkich zainteresowanych Kanadą i badaniami kanadystycznymi. Współpracujemy z Ambasadą Kanady w Polsce, a także z Central European Canadian Studies Network stanowiącą forum kanadianistów Europy Centralnej. Podczas spotkania Executive Council ICCS-CIEC (Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Badań Kanadyjskich) w Ottawie 09 czerwca 2002 r. jednogłośnie poparto wniosek o przyjęcie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich do ICCS-CIEC jako członka stowarzyszonego. W ten sposób PTBK stało się 24 członkiem ICCS-CIEC.

Prezes - prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak
Wiceprezes - dr Anna Żurawska
Sekretarz Generalny - dr Marcin Markowicz
Skarbnik - prof. UJ dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

 


BIULETYN PTBK - październik 2022 

BIULETYN PTBK - listopad/grudzień 2022

 

Drodzy Państwo,

Jesteśmy w trakcie prac nad nową stroną internetową dla PTBK, dlatego ta strona nie jest aktualizowana i wkrótce zostanie dezaktywowana. Wszystkie informacje przekazywane będą Członkom i Członkiniom Towarzystwa drogą mailową. Nowa strona powinna być gotowa w październiku 2023.

________________________________________________________

Zapraszamy do wstępowania do PTBK

Deklarację członkowską można znaleźć pod tym linkiem

Prosimy wpłacać składki na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Volkswagen Bank direct

28 2130 0004 2001 0433 4009 0001

Adres kontaktowy:

W sprawach dotyczących PTBK prosimy o kontakt:

prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak
Pracownia Literatury Kanadyjskiej
Gabinet 254
Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
Polska
E-mail: ptbk@wa.amu.edu.pl 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2023-08-09 19:08:43