Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Strona główna

PACS's Support for Advancing Canada Coalition

A restored modernized Canadian Studies program would contribute to knowledge about Canada all over the world. We believe Canadian Studies are crucial to the understanding of democracy, mulitculturalism, hospitality and freedom today. The world still needs more of Canada, especially the above mentioned Canadian values, which helped Canada to earn the global reputation of a vibrant multi-ethnic democracy, successfully coping with various social and political challenges and systemic problems.  At the same time  Canada can also benefit from international debates and perspectives. Education, research and cultural diplomacy should be the key issues in advancing Canadian Studies abroad.

Support Canadian Studieshttps://advancingcanada.org/

 

 

PACS exprime son soutien à l’initiative

« Advancing Canada Coalition »

Il ne fait aucun doute qu’à l’heure actuelle les études canadiennes sont essentielles à la compréhension de la démocratie, du multiculturalisme et de la liberté. C’est principalement pour cette raison que nous sommes d’avis qu’un programme d'études canadiennes restauré et modernisé contribuerait à la meilleure connaissance du Canada dans tous les pays du globe. Le monde a toujours besoin de connaître mieux le Canada et ses valeurs qui ont permis à ce pays d’acquérir la réputation mondiale d'une démocratie multiethnique dynamique, faisant face avec succès aux défis sociaux et politiques et aux problèmes d’ordre systémique. Une perspective d’échange donnerait au Canada une possibilité de bénéficier des débats et des perspectives internationales. L'éducation, la recherche et la diplomatie culturelle devraient être les questions clés pour faire progresser les études canadiennes dans le monde. 

Supportez les études canadiennes : https://advancingcanada.org/

 

 

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (PTBK) zostało założone w 1998 roku.

Podstawowe cele statutowe PTBK, to:

  • działalność na rzecz rozwoju badań kanadyjskich we wszystkich dyscyplinach naukowych
  • upowszechnianie nauki i wiedzy o Kanadzie
  • rozwijanie kontaktów bezpośrednich osób i środowisk akademickich zajmujących się badaniami w zakresie kanadystyki oraz osób zainteresowanych wszelkimi formami pogłębiania i promocji wiedzy o Kanadzie

Aktualnie PTBK liczy ponad dziewięćdziesięciu członków w kraju i za granicą. Są to przede wszystkim naukowcy i studenci zajmujący się problematyką kanadyjską, ale zapraszamy do wstąpienia do PTBK wszystkich zainteresowanych Kanadą i badaniami kanadystycznymi. Współpracujemy z Ambasadą Kanady w Polsce, a także z Central European Canadian Studies Network stanowiącą forum kanadianistów Europy Centralnej. Podczas spotkania Executive Council ICCS-CIEC (Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Badań Kanadyjskich) w Ottawie 09 czerwca 2002 r. jednogłośnie poparto wniosek o przyjęcie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich do ICCS-CIEC jako członka stowarzyszonego. W ten sposób PTBK stało się 24 członkiem ICCS-CIEC.

Prezes - prof. UMK dr hab. Anna Branach-Kallas
Wiceprezes - prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak
Sekretarz Generalny - dr Małgorzata Czubińska
Skarbnik - dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

Zapraszamy do wstępowania do PTBK

Deklarację członkowską można znaleźć pod tym linkiem

Prosimy wpłacać składki na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Volkswagen Bank direct

28 2130 0004 2001 0433 4009 0001

Adres kontaktowy:

W sprawach dotyczących PTBK prosimy o kontakt:

prof. UMK dr hab. Anna Branach-Kallas 
Centrum Badań Kanadyjskich 

Gabinet  3.30
Katedra Filologii Angielskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul Bojarskiego 1
87-100 Toruń
Polska
tel. +48 56 611 35 51
E-mail: ptbk@umk.pl

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2020-03-01 19:04:01