Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Historia PTBK

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (PTBK) zostało założone 17 kwietnia 1998 roku podczas pierwszej w Polsce Krajowej Konferencji Badań Kanadyjskich, która odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim.

Pierwszą przewodniczącą PTBK była dr hab. Anna Reczyńska z Instytutu Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W kwietniu 2001 roku, na Drugim Kongresie Badań Kanadyjskich w Polsce, będącym jednocześnie Pierwszą Międzynarodową Konferencją Badań Kanadyjskich, wybrany został nowy zarząd PTBK w składzie: Prezes - Dr Ewa Wełnic, Wiceprezes - Prof. Maciej Abramowicz, Sekretarz Generalny - Dr Agnieszka Rzepa, Skarbnik - Mgr Jakub Wójcik.

W maju 2004 roku podczas 3. Kongresu Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i 3. Międzynarodowej Konferencji Kanadianistów z Europy Środkowej odbywającej się w Krakowie wybrany został nowy zarząd w składzie: Prezes - Dr hab. Agnieszka Rzepa, Wiceprezes - Dr Eugenia Sojka, Sekretarz - Dr Tomasz Soroka, Skarbnik - Dr Piotr Sadkowski.

Na 4. Kongresie PTBK w Puławach kwietniu 2007 r. wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes - Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Wiceprezes - Dr Agnieszka Rzepa, Sekretarz Generalny - Dr Tomasz Soroka, Skarbnik - Dr Marcin Gabryś.

Na 5. Kongresie PTBK w 2010 r. w Krakowie wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes - Prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Wiceprezes - Dr Eugenia Sojka, Sekretarz Generalny - Dr Tomasz Sikora, Skarbnik - Dr Marcin Gabryś.

Na 6. Kongresie PTBK w 2013 r. w Poznaniu wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes: dr Marcin Gabryś, Wiceprezes: dr hab. Anna Branach-Kallas, Sekretarz Generalny: dr Tomasz Soroka, Skarbnik: dr Ewelina Bujnowska

Na ostatnim 7. Kongresie, który odbył się w maju 2016 roku w Toruniu wybrano obecny Zarząd PTBK w składzie:

Prezes - prof. UMK dr hab. Anna Branach - Kallas
Wiceprezes - prof. UAM dr hab.  Dagmara Drewniak
Sekretarz Generalny - dr Małgorzata Czubińska

Skarbnik - dr Ewelina Bujnowska

Na 7. Kongresie PTBK dokonano również wyboru nowej Komisji rewizyjnej w składzie: dr Marcin Gabryś, dr Weronika Suchacka, dr Magdalena Marczuk - Karbownik 

* * *

Korespondencję do prezesa PTBK prosimy kierować na adres:


prof. UMK dr hab. Anna Branach-Kallas 
Centrum Badań Kanadyjskich 

Gabinet  3.30
Katedra Filologii Angielskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul Bojarskiego 1
87-100 Toruń
Polska
tel. +48 56 611 35 51
E-mail: ptbk@umk.pl

 

Siedziba PTBK:

 
Centrum Badań Kanadyjskich 

Gabinet  3.30
Katedra Filologii Angielskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul Bojarskiego 1
87-100 Toruń
Polska
tel. +48 56 611 35 51
E-mail: ptbk@umk.pl

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-11-10 15:46:45