Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

TransCanadiana

 

TransCanadiana jest czasopismem naukowym wydawanym od 2008 roku przez Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, w całości poświęconym badaniom nad kulturami i literaturami kanadyjskimi. Stanowi ono forum wymiany myśli dla członków i członkiń Towarzystwa, a także dla wszystkich kanadystów i kanadystek pragnących wesprzeć nas w popularyzacji tematyki kanadyjskiej wśród środowisk naukowych.

Do 2012 r. włącznie czasopismo ukazywało się w wersji papierowej: ISSN 1899-0355. Od nr 6 (2013) ukazuje się w wersji elektronicznej: ISSN 2392-2990.

Rady Wydawnicza:
Maciej Abramowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Klaus-Dieter Ertler (Université de Graz), Yannick Gasquy-Resch (Université Aix-Marseille), Jan Grabowski (University of Ottawa), Sherrill Grace (University of British Columbia), Tomson Highway (Writer, Distinguished Visiting Professor at Brandon University), Serge Jaumain (Université Libre de Bruxelles), Smaro Kambourelli (University of Guelph), Józef Kwaterko(Uniwersytet Warszawski), Petr Kyloušek (Université Masaryk, Brno), Larissa Lai (University of British Columbia), Marylea MacDonald (University of Fredericton), Norman Ravvin (Concordia University; Concordia Institute for Canadian Jewish Studies, Montreal), Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński), Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński), Eugenia Sojka (Uniwersytet Śląski), Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań).

Redaktorzy naczelni:
Agnieszka Rzepa, Marcin Gabryś

Redaktorzy odpowiedzialni za biuletyn:
Małgorzata Czubińska, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

 

Dla Autorów

Submission guidelines 

Soumission d'articles

Formularze dla recenzentów / Review Sheets / Feuille d'évaluation:
Polski English Français

 

Biuletyny PTBK

Numer 16/2019

Numer 17/2020-2021


Numery Czasopisma TransCanadiana

Numer 10/2018
The anniversary issue – Canadian and Quebec studies: developments and challenges / Le numéro anniversaire – Études canadiennes et québécoises : accomplissements et défis.
*Cała zawartość

 

Numer 9/2017

Conflicts, Confrontations, Combats. Canada in the Face of Wars / Conflits, confrontations, combats. Le Canada face aux guerres

*Cała zawartość

 

Numer 8/2016

Canadian Sites of Resistance: Solidarity-Struggle-Change (?)

*Cała zawartość

Numer 7/2014-2015
Canadian Soft Power: Dimensions of Canada´s Influence on the Outside World / Pouvoir de contraindre et pouvoir de convaincre canadiens : de l´influence du Canada`a travers le monde
*Cała zawartość
*Okładka

Numer 6/2013
The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l’application de la loi
*Cała zawartość

Numer 5/2012
Les (dé)mesures canadiennes / Measure and Excess
*Spis treści

Numer 3/2010
Professors as Writers/Writers as Professors / Ecrivains - Professeurs
*Spis treści
 
Numer 2/2009
Canada and Its Utopias/Canada et ses utopies
*Spis treści

Numer 1/2008
Essays in Red and White/Essais en rouge et blanc
* Spis treści
* Wstęp (Krzysztof Jarosz, Agnieszka Rzepa)
* "PTBK i historia studiów kanadyjskich w Polsce" (Agnieszka Rzepa, Tomasz Soroka)

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2022-05-05 11:24:10