Badania

Wybrane publikacje Członkiń i Członków PTBK. Opisy w języku publikacji.

Paulina Nowak-Kurzyna

Bilingual Autobiographical Poetry of Henry Beissel

9 listopada, 2023

Hartmut Lutz (Editor), Weronika Suchacka (Editor)

Land Deep in Time: Canadian Historiographic Ethnofiction

26 października, 2023

Marcin Gabryś

Na drodze do samodzielności: Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce

25 października, 2023

Dagmara Drewniak

Figura domu. Szkice o najnowszej anglojęzycznej literaturze emigrantów z ziem polskich i ich potomków w Kanadzie

5 października, 2023

Marcin Gabryś (Editor), Magdalena Marczuk-Karbownik (Editor), Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (Editor)

Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in 20th and 21st Century

25 października, 2020

Anna Branach-Kallas, Piotr Sadkowski

Comparing Grief in French, British and Canadian Great War Fiction (1977-2014)

25 października, 2018