Ceremonia upamiętnienia Profesora Józefa Kwaterki połączona z wręczeniem nagród ICCS-CIEC. Ambasada Kanady w Polsce, 13.09.2023

Dnia 13 września 2023 roku w gościnnych progach Ambasady Kanady w Warszawie odbyła się ceremonia upamiętnienia nieodżałowanego Profesora dra hab. Józefa Kwaterki zmarłego niespodziewanie 2 sierpnia 2023 roku. Na zaproszenie Pani Ambasador JE Catherine Godin oraz Prezeski PTBK Dagmary Drewniak do Ambasady licznie przybyły Członkinie i Członkowie PTBK, a także zaproszeni goście w tym prof. dr hab. Agnieszka Piskorska, Dyrektor Instytutu Anglistyki UW, Prof. Małgorzata Sokołowicz – wice-dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UW, dr Małgorzata Molska – Kierownik Studiów w Instytucie Filologii Romańskiej UW, a także ważni przedstawiciele Ambasady Kanady. Wspomnienia o Profesorze Józefie Kwaterce wygłosili JE Ambasador Kanady w Polsce Pani Catherine Godin, prof. dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UW dr hab. Małgorzata Sokołowicz, dr Krzysztof Majer z UŁ oraz dr Michał Obszyński z UW. Jednocześnie na ręce prof. Małgorzaty Sokołowicz została przekazana Nagroda Gubernatora Generalnego Kanady przyznana Profesorowi Kwaterce wiosną 2023 roku.

Upamiętnienie to zostało połączone z wręczeniem przez Panią Ambasador nagród dla innych Członkiń naszego Stowarzyszenia: Certificate of Merit za zasługi dla PTBK oraz studiów kanadyjskich odebrała prof. dr hab. Anna Branach-Kallas z UMK, a Pierre Savard Award za najlepszą książkę o tematyce kanadyjskiej prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak z UAM. Laudacje na cześć nagrodzonych wygłosiły odpowiednio dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek z UJ oraz prof. dr hab. Anna Reczyńska z UJ.