Nagroda im. Nancy Burke za najlepszą pracę dyplomową o tematyce kanadyjskiej