Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas nową przewodniczącą International Council for Canadian Studies

Z wielką dumą i radością informujemy, że 14 czerwca 2024 r. na York University w Toronto—podczas zebrania ICCS-CIEC skupiającego regionalne i narodowe towarzystwa kanadystyczne—prof. dr hab. Anna Branach-Kallas, wieloletnia przewodnicząca PTBK i wybitna badaczka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, została wybrana nową przewodniczącą International Council for Canadian Studies/Conseil International D’Études Canadiennes

Profesor Branach-Kallas wybrana została jednogłośnie i jest pierwszą badaczką z Polski piastującą to zaszczytne stanowisko. 

To ogromny sukces Pani Profesor, ale i polskiej kanadystyki. 

Na ręce Pani Profesor składamy najserdeczniejsze gratulacje!