Autorzy: Marcin Gabryś

Na drodze do samodzielności: Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce

Opublikowana w styczniu 2023 roku monografia poświęcona jest przemianom politycznym zachodzącym na północy Kanady w związku z rozpoczętym w latach 60. XX wieku procesem odzyskiwania praw do ziemi i samorządności przez Inuitów. Jej celem jest z jednej strony pokazanie drogi, którą przeszli rdzenni mieszkańców tych terenów, aby uzyskać samodzielność polityczną. Wyjaśnia więc genezę, jak i przebieg oraz konsekwencje procesów prowadzących do powstania instytucji samorządu Inuitów i utworzenia autonomicznych regionów inuickich: Nunavik, Regionu ugody Inuvialuit, Nunavut oraz Nunatsiavut. Z drugiej strony prowadzona w książce analiza skupia się na ewolucji ustroju terytorialnego północnej Kanady wynikającej z dewolucji władzy. Monografia pokazuje cztery części Inuit Nunangat – „miejsca, w którym żyją Inuici” – w kontekście ciągle niezakończonej transformacji pozycji społeczno-politycznej Inuitów w ramach federacji kanadyjskiej. (Ze strony wydawcy).

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria: Prace Amerykanistyczne.

Więcej informacji o książce (w tym spis treści) można znaleźć tutaj.