O PTBK

Zarząd

Prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak

Prezes

Profesorka w Pracowni Literatury Kanadyjskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Anna Żurawska

Wiceprezes

Adiunktka w Katedrze Literaturoznawczej Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek

Skarbnik

Adiunktka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Dr Marcin Markowicz

Sekretarz

Adiunkt w Pracowni Literatury Kanadyjskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komisja rewizyjna

Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas (Przewodnicząca)
Dr Ewelina Feldman-Kołodziejuk (Członkini)
Dr Magdalena Marczuk-Karbownik (Członkini)

Od lewej: A. Żurawska, M. Marczuk-Karbownik, M. Markowicz, D. Drewniak, A. Branach-Kallas, E. Feldman-Kołodziejuk, M. Paluszkiewicz-Misiaczek 

Historia PTBK

2023

Prof. dr hab. Józef Kwaterko jako pierwszy Polak otrzymał nagrodę Gubernatora Generalnego Kanady w uznaniu osiągnięć naukowych 

2023

Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas otrzymała ICCS-CIEC Certificate of Merit w uznaniu osiągnięć naukowych i działalności popularyzatorskiej

2023

Dr hab. Dagmara Drewniak otrzymała nagrodę Pierre'a Savarda (Pierre Savard Award) przyznawaną przez ICCS-CIEC za książkę pt. Figura domu. Szkice o najnowszej anglojęzycznej literaturze emigrantów z ziem polskich i ich potomków w Kanadzie 

2022
Wrzesień

IX Kongres PTBK

2022

Dr Marcin Markowicz laureatem nagrody ICCS-CIEC Best Doctoral Thesis in International Canadian Studies

2019
Wrzesień

VIII Kongres PTBK

2019

Prof. dr hab. Anna Reczyńska otrzymała ICCS-CIEC Certificate of Merit w uznaniu osiągnięć naukowych i działalności popularyzatorskiej

2018
9 marca
Jubileusz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Badań KanadyjskichTort
2018

Dr hab. Eugenia Sojka otrzymała ICCS-CIEC Certificate of Merit w uznaniu osiągnięć naukowych i działalności popularyzatorskiej

2017

Dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż otrzymała nagrodę Pierre'a Savarda (Pierre Savard Award) przyznawaną przez ICCS-CIEC za książkę pt. Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce

2016

VII Kongres PTBK

2015

Prof. Józef Kwaterko otrzymał ICCS-CIEC Certificate of Merit w uznaniu osiągnięć naukowych i działalności popularyzatorskiej

2015

Dr hab. Anna Branach-Kallas otrzymała nagrodę Pierre'a Savarda (Pierre Savard Award) przyznawaną przez ICCS-CIEC za książkę pt. Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej 

2014
27 Października
Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich uhonorowane medalem Gubernatora Generalnego Kanady JE Gubernator Generalny Kanady David Johnston spotkał się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i władzami UJ. Uznając zasługi PTBK dla promocji studiów kanadyjskich i wiedzy o Kanadzie, JE wręczył Towarzystwu Medal Gubernatora Generalnego. PTBK jest pierwszym towarzystwem badań kanadyjskich wyróżnionym tego typu odznaczeniem.
2013
Kwiecień

VI Kongres PTBK

2010
Październik

V Kongres PTBK

2010
Czerwiec

PTBK pełnoprawnym członkiem International Council for Canadian Studies (ICCS-CIEC) 

2008

Wydanie pierwszego numeru czasopisma TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies 

2007
Kwiecień

IV Kongres PTBK

2004
Maj

III Kongres PTBK

2001

II kongres PTBK

1998
17 kwietnia

Założenie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich podczas pierwszej w Polsce Krajowej Konferencji Badań Kanadyjskich

Dołącz do PTBK

W celu dołączenia do towarzystwa należy wypełnić dwa dokumenty dostępne do pobrania po prawej stronie. Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać do Sekretarza PTBK na adres ptbk@wa.amu.edu.pl. 

TransCanadiana to czasopismo naukowe wydawane w latach 2008-2018 przez Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, w całości poświęcone badaniom nad kulturami i literaturami kanadyjskimi. TransCanadiana stanowiła forum wymiany myśli dla członków i członkiń Towarzystwa, a także dla wszystkich kanadystów i kanadystek pragnących wesprzeć PTBK w popularyzacji tematyki kanadyjskiej wśród środowisk naukowych. 

Do 2012 r. włącznie czasopismo ukazywało się w wersji papierowej: ISSN 1899-0355. Od nr 6 (2013) ukazywało się w wersji elektronicznej: ISSN 2392-2990. 

TransCanadiana pozostaje bogatym źródłem dla kanadystów i kanadystek na całym świecie, dlatego postanowiliśmy utworzyć archiwum TransCanadiany, umożliwiając dostęp osobom zainteresowanym do wszystkich numerów czasopisma w wersji elektronicznej.  

Redaktorzy Naczelni:
Agnieszka Rzepa (Nr. 1-10),
Krzysztof Jarosz (Nr. 1-5),
Marcin Gabrys (Nr. 6-9)
 

Rady Wydawnicza: 
Maciej Abramowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Klaus-Dieter Ertler (Université de Graz), Yannick Gasquy-Resch (Université Aix-Marseille), Jan Grabowski (University of Ottawa), Sherrill Grace (University of British Columbia), Tomson Highway (Writer, Distinguished Visiting Professor at Brandon University), Serge Jaumain (Université Libre de Bruxelles), Smaro Kambourelli (University of Guelph), Józef Kwaterko(Uniwersytet Warszawski), Petr Kyloušek (Université Masaryk, Brno), Larissa Lai (University of British Columbia), Marylea MacDonald (University of Fredericton), Norman Ravvin (Concordia University; Concordia Institute for Canadian Jewish Studies, Montreal), Anna Reczyńska (Uniwersytet Jagielloński), Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński), Eugenia Sojka (Uniwersytet Śląski), Teresa Tomaszkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań).