CFP: W oczach Zachodu. Europa Środkowa i Wschodnia w literaturze, kulturze i historii Ameryki Północnej (15-16 maja 2025 – Uniwersytet Wrocławski)

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej — W oczach Zachodu. Europa Środkowa i Wschodnia w literaturze, kulturze i historii Ameryki Północnej — która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2025 na Uniwersytecie Wrocławskim.

Lisa Grekul, ukraińsko-kanadyjska badaczka i pisarka, kończy ciekawy wstęp do książki Leaving Shadows: Literature in English by Canada’s Ukrainians słowami: „Opowiadajcie swoje historie, sprawcie, by wasze głosy zostały usłyszane” (2005: xxiii). W ten sposób autorka wzywa do systematycznej refleksji nad pisarstwem twórców z Europy Środkowej i Wschodniej w północnoamerykańskim kontekście literackim, kulturowym i historycznym. Znaczenie utrwalenia osobistej historii – wyrażane przez Grekul oraz innych północnoamerykańskich autorów i autorki pochodzenia środkowo- i wschodnioeuropejskiego – jest również odpowiedzią na długą historię stereotypowych i wysoce problematycznych przedstawień tych regionów w literaturze i kulturze północnoamerykańskiej. Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat różnych przedstawień szeroko rozumianej Europy Środkowej i Wschodniej w twórczości autorów emigracyjnych i przedstawicieli diaspory, a także jej reprezentacji w literaturze i kulturze popularnej. W kręgu zainteresowań znajdują się także zmieniające się dyskursy historyczne i społeczno-polityczne, dotyczące roli i miejsca osób pochodzenia środkowo- i wschodnioeuropejskiego w Ameryce Północnej. Czekamy na zgłoszenia, które korespondują również z tematami związanymi z migracją do Ameryki Północnej i umieszczają diasporyczne doświadczenia różnych grup etnicznych w szerszym kontekście literatury, w różnorodnych tekstach kultury, a także w perspektywie historycznej. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni do dyskusji w języku polskim i angielskim.

Zapraszamy do podjęcia rozważań nawiązujących m. in. do poniższych zagadnień:

  • Europa Środkowa i Wschodnia w literaturze amerykańskiej i kanadyjskiej, w tym w beletrystyce, literaturze faktu, poezji, literaturze dla dzieci i młodzieży oraz w komiksach;
  • Anglojęzyczna i nieanglojęzyczna twórczość autorów emigracyjnych i przedstawicieli diaspory;
  • Europa Środkowa i Wschodnia w kulturze (popularnej) (prasa, film, telewizja, Internet, gry wideo);
  • Historia migracji, w tym relacje mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej z południowoamerykańską ludnością rdzenną oraz jej reprezentacje w literaturze i kulturze;
  • Reprezentacje pamięci, tożsamości, inności, domu, religii, wojny i liminalności;
  • Problematyka rasy i etniczności w kontekście emigrantów z Europy Środkowej i Wschodniej;
  • Środkowo- i wschodnioeuropejska kultura żydowska w literaturze i kulturze Ameryki Północnej;
  • Stereotypy etniczne i płciowe związane z Europą Środkową i Wschodnią;
  • Tłumaczenia i recepcja  literatury Europy Środkowej i Wschodniej w Ameryce Północnej.

Prosimy o przesłanie abstraktu o maksymalnej długości 300 słów i krótkiej biografii o długości 100 słów w jednym dokumencie Word na adres: american@uwr.edu.pl W temacie wiadomości prosimy wpisać: Under Western Eyes 2025.

Termin składania abstraktów:  31 października 2024 r. Powiadomienie o przyjęciu:  15 grudnia 2024 r. Rejestracja: 7 stycznia – 28 lutego 2025 r.

Wszystkie zgłoszenia zostaną zaopiniowane przez Komitet Organizacyjny. Abstrakty oraz prezentowane referaty prosimy przygotować w języku angielskim lub polskim. Przewidziano 20 min na wystąpienie oraz 10 min na dyskusję.

Opłata konferencyjna:

450 PLN/100 €

300 PLN/70 €  – obniżona opłata konferencyjna przysługuje studentom, doktorantom oraz osobom zatrudnionym na stanowisku asystenta

Prelegenci plenarni:

Prof. Anastasia Ulanowicz (University of Florida)

Prof. dr hab. Janusz Pasterski (Uniwersytet Rzeszowski)

Komitet organizacyjny:

dr hab. Mateusz Świetlicki (kierownik naukowy) – Instytut Filologii Angielskiej (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Dagmara Drewniak, prof. UAM –  Wydział Anglistyki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Sylwia Kamińska-Maciąg –  Instytut Filologii Słowiańskiej (Uniwersytet Wrocławski)

dr Izabella Kimak – Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

mgr Anna Bartnicka (sekretarzyni) – Instytut Filologii Angielskiej (Uniwersytet Wrocławski)

Patronat:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta