Wizyta Ambasador Kanady JE Catherine Godin na Uniwersytecie Łódzkim

W dn. 14 maja 2024 r. Ambasador Kanady w Polsce p. Catherine Godin złożyła wizytę na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie odbyło się spotkanie dla studentek i studentów oraz pracowniczek i pracowników wydziału. Pani Ambasador wygłosiła wykład nt. Canada-Poland relations in the context of the regional security situation, po którym odbyła się sesja pytań i odpowiedzi. Oprócz wątków historycznych, podczas dyskusji z publicznością pojawiły się zagadnienia związane z wojną rosyjsko-ukraińską, konfliktem izraelsko-arabskim, relacjami amerykańsko-kanadyjskimi oraz współpracą między Polską a Kanadą w kwestii bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz inwestycji w odnawialne źródła energii.

Wizytę p. Ambasador na WSMIP UŁ zorganizowała Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów oraz Pracownia Informacyjno-Badawcza Studiów Kanadyjskich.